Akreditační návrh - Bc studium 2017

Nové akreditace studijních oborů od roku 2017 přináší i změny studijních plánů. Zde je přehled nejdůležitějších změn ve dvouoborovém bakalářském studiu anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK pro nově přijaté studenty od roku 2017.

  1. semestr

  • Povinná Morfologie bude nově jednosemestrální;
  • Úvod do studia jazyka a Úvod do studia literatury se sloučí do společného povinného Úvodu do studia jazyka a literatury;
  • Fonetika a Fonologie se přesouvá do prvního semestru;
  • Šest semestrů Moderní angličtiny zůstává;
  • K povinně volitelným předmětům přibydou Dějiny VB a USA a také třísemestrální Gramatický proseminář - výuka anglické gramatiky. Zůstanou Britská studia.

  2. semestr

  • Lexikologie se přesouvá do 2. semestru;
  • Navazující Fonetika a fonologie II a Starší anglická literatura zůstávají;
  • Povinně volitelně navazují Dějiny, Gramatický proseminář II a Americká studia.

  3. semestr

  • Sémantika bude nově povinná;
  • Zůstává Anglická literatura 19. století;
  • Britské umění a identita bude povinně volitelné, společně s Překladem, Gramatickým proseminářem III a Dětskou literaturou.

  4. semestr

  • povinná Syntax čeká studenty nově ve čtvrtém semestru;
  • také se sem přesouvá povinná Americká literatura 19. století, zůstává Britská literatura od 20. století do současnosti;
  • Akademické psaní patří nově k povinně volitelným předmětům, společně s Překladem, Literární interpretací a Britským uměním II.

  5. semestr

  • Dvousemestrální Úvod do didaktiky AJ bude povinný pro všechny studenty;
  • Navazuje Syntax II a Americká literatura od 20. století do současnosti;
  • Povinně volitelně si studenti volí AJ v multikulturní Evropě, Výběrový literární seminář nebo Výběrový didaktický seminář - drama ve výuce AJ.

  6. semestr

 • V povinných předmětech zůstává už poslední Moderní angličtina VI a Úvod do didaktiky AJ;
 • Povinně volitelné předměty se změní na Prezentační dovednosti a mluvený projev, Lingvistický seminář (jazykový systém) a Výběrový didaktický seminář - rozvoj interkulturních kompetencí ve výuce AJ.