Akreditační návrh - NMgr studium 2017

Nové akreditace studijních oborů od roku 2017 přináší i změny studijních plánů. Zde je přehled nejdůležitějších změn ve dvouoborovém navazujícím magisterském studiu anglického jazyka na Pedagogické fakultě UK.

1. semestr

 • Těžiště semestru tvoří Didaktika AJ I., která nejbližší tři roky (než budou všichni Bc. studenti za sebou mít povinnou Didaktiku) obsáhne co nejširší základ metodologie`
 • Náslechová oborová praxe bude v prvním semestru realizována pomocí case studies - teoretických videohospitací;
 • Textová lingvistika a stylistika dostane k semináři i přednášku;
 • K povinně volitelným předmětům Vybrané kapitoly z anglické literatury, Sociolingvistika a Mediální angličtina přibude dvousemestrální Jazykový seminář na úrovni C2.

2. semestr

 • Nově je k povinné Didaktice AJ zařazen také Reflektivní seminář k oborové praxi na ZŠ;
 • Povinná Pragmatika také dostane k semináři přednášku;
 • Nabídka povinně volitelných předmětů se rozšíří na Vybrané kapitoly z americké literatury, Aspekty genderu v literatuře, Psycholingvistiku a Jazykový seminář II.

3. semestr

 • V návaznosti na druhý semestr bude povinný předmět Reflektivní seminář k oborové praxi na SŠ; zůstává Didaktika AJ a Postkoloniální literatura;
 • Studenti si budou moct vybrat povinně volitelný Diplomní seminář, který si rozdělí tři vyučující se specializací na lingvistiku, literaturu a didaktiku;
 • K PV předmětům přibydou Akademický diskurz, Vybrané kapitoly z lingvistiky a Úvod do literární teorie.

4. semestr

 • K povinné Didaktice AJ se zařadí také nový povinný předmět Literatura ve výuce AJ, který bude koncipován částečně prakticky;
 • Povinně volitelně si budou studenti moct zvolit Výuku anglické výslovnosti, navazující Vybrané kapitoly z lingvistiky II, Současný britský román anebo Literaturu a film.