Akreditační návrh - NMgr studium 2018
Jednooborové

Nové akreditace studijních oborů od roku 2017 přináší i tolik žádané jednooborové navazující magisterské studium anglického jazyka. Zde je přehled nejdůležitějších součástí studijního plánu i odlišností od dvouoborového studia,

1. semestr

  • Povinné předměty zahrnují Didaktiku, teoretickou Náslechovou oborovou praxi na 2. stupni ZŠ a SŠ, Textovou lingvistiku a Současnou britskou a americkou literaturu.
  • Studenti si v každém semestru budou volit minimálně tři povinně volitelné předměty většinou shodné s dvouoborovým studiem, např. Sociolingvistiku, Mediální angličtinu či nově Současné světové literatury v angličtině. Studenti se tak budou moci profilovat směrem, který je zajímá - literárně, lingvisticky, nebo didakticky.

2. semestr

  • Povinně se studenti budou věnovat opět Didaktice, Specifikám výuky AJ na 2. stupni ZŠ, Reflektivnímu semináři k oborové praxi na 2. stupni ZŠ, Pragmatice a Vybraným kapitolám z literární teorie.
  • Povinně volitelné předměty jsou vesměs shodné s dvouoborem až na nové předměty Historie a současnost anglického jazyka a Analýza videozáznamů výuky AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ.

3. semestr

  • Povinně studenty čeká už tradiční Didaktika, Specifika výuky AJ na SŠ, Reflektivní seminář ke SŠ, Postkoloniální literatura a Psycholingvistika.
  • Z povinně volitelných můžou volit mezi Diplomním seminářem, Vybranými kapitolami z lingvistiky, Akademickým diskurzem, Jazykovým seminářem III. a Literární interpretací textu.

4. semestr

  • Didaktika počtvrté, Literatura ve výuce AJ a Lingvistická interpretace završují blok povinných předmětů.
  • Povinně volitelné předměty nabízí Literaturu a film, Vybrané kapitoly z lingvistiky, Současný britský román, Výuku anglické výslovnosti a Asistentskou praxi na 2. stupni ZŠ nebo SŠ pro asistenty pedagoga.