Certifikáty
Jak je to s jejich uznáváním

U zápočtu, případně zkoušky, z Moderní angličtiny I. až VI. je možné požádat vyučujícího o náhradu plnění mezinárodně uznávaným certifikátem. Podmínkou je, že certifikát nesmí být starší než dva roky.

  • Moderní angličtina I, II a III: uznávají se certifikáty na úrovni alespoň C1, t.j. CAE - jakákoliv známka, vyšší úroveň (CPE) a jejich ekvivalenty;
  • Moderní angličtina IV: uznává se znovu CAE, v závislosti na výsledku části Speaking, a CPE;
  • Moderní angličtina V a VI: uznává se certifikát CPE a ekvivalenty na úrovni C2.

U certifikátů IELTS a TOEFL se uznání posuzuje dle výsledku ústní části.

Orientační info: Cambridge uvádí následovné informace k dosaženému počtu bodů

  • IELTS: úrovni C1 odpovídá 7-7,5 bodů, úrovni C2 8-9 bodů;
  • TOEFL: úrovni C1 odpovídá 110-120 bodů.

U méně obvyklých certifikátů se vyučující vždy radí mezi sebou. Kopii certifikátu je nutné dodat buď vyučujícímu daného předmětu, nebo vedoucímu katedry.

Za informace děkujeme PhDr. Radkovi Vítovi, Ph.D.