Před soubornými zkouškami

Už při samotném zápisu předmětů pro letní semestr by si měl každý třeťák zkontrolovat, že má splněné (nebo pro nadcházející semestr zapsané) všechny povinné a dostatečný počet povinně volitelných předmětů dle aktuální verze Karolínky. Při zápisu předmětů by si rovněž každý, kdo chce buď v květnu, nebo v září studium na KAJL ukončit, měl zkontrolovat, že má zapsané obě souborné zkoušky (viz Karolínka). Pokud zápis přes SIS zatím nejde provést, kontaktujte Mgr. Jančovičovou, ta zápis zpřístupní. Souborné zkoušky jdou na žádost samozřejmě dodatečně zapsat i během semestru, ale přináší to zbytečný stres a komplikace, takže je vhodné si vše ohlídat ještě před začátkem posledního semestru.

Co se týče vlastního principu předmětů "Souborná zkouška z anglické literatury pro bakalářské studium" a "Souborná zkouška z anglické lingvistiky pro bakalářské studium", představit si je lze jako předmět bez výuky. Při zápisu předmětů si je člověk zapíše, celý semestr si jich nevšímá a před koncem semestru, když je vypsán vlastní termín zkoušky (klasicky v SISu, upozornění přijde na e-mail, pokud máte nastaveno), se stačí na něj jen elektronicky přihlásit. Na splnění obou souborných zkoušek má každý student celkem tři pokusy, avšak na rozdíl od klasických zkoušek je vždy vypisován v daném období pouze jeden termín na každou z těchto dvou zkoušek. V praxi tedy máte možnost přihlásit se na souborku v květnu, září, lednu (vždy ale jen na jeden konkrétní termín u literatury a jeden konkrétní u lingvistiky). S termíny se nedá nijak hýbat, pokud vám v daném období termín nevyhovuje, máte jednoduše smůlu a musíte si počkat na další. Nemá smysl nikomu psát a prosit. Termíny bývají většinou vypisovány tak, že mezi lingvistikou a literaturou máte jeden volný den (kupříkladu lingvistika je v úterý, literatura ve čtvrtek). Květnové termíny bývají bezprostředně po skončení výuky daného semestru.

Na soubornou zkoušku by měl student přijít s dostatečným časovým předstihem, aby se stihl aklimatizovat, oblečen by měl být hlavně pohodlně (asi jako na klasickou písemnou zkoušku). Zkouška je dlouhá a únavná, proto bych doporučila donést si dostatek pití a nějaké drobné jídlo (sladkosti všeho druhu jistě přijdou vhod!). Během zkoušky je občerstvení (v rámci předem donesených věcí) povoleno.