Pro uchazeče
Přijímací řízení k bakalářskému studiu

Co v sekci nalezneš:

- Strukturu přijímaci zkoušky;

- Prominutí přijímací zkoušky;

- Přípravný kurz;

- Šance na přijetí.


Přijímací zkouška na bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání je pouze písemná. Skládá se ze čtyř částí:

1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách;

2. Lexikální test - prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu;

3. Test čtení s porozuměním - prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního novinového textu;

4. Lingvistický test - formou doplňování vět, transformace vět, určování správné fonetické transkripce, apod. prověřuje znalost základních gramatických a lexikálních struktur a konstrukcí.

Svou úrovní odpovídá B1 - B2, tj. Cambridge FCE/upper-intermediate. Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí ("multiple choice").

Délka testu je 60 minut, maximální počet bodů je 40.

Po podání a zaplacení přihlášky fakulta všechny uchazeče informuje přes informační systém a také poštou o přesném termínu přijímací zkoušky, pro rok 2017 byl stanovený termín 12.6. - 23.6. Jestli máš podané přihlášky na více oborů v kombinaci s angličtinou, písemnou zkoušku z AJ budeš skládat jenom jednou, a její výsledek se započítá pro všechny přihlášky.

Anglický jazyk lze na Pedagogické fakultě studovat jednom v kombinaci s jiným oborem, proto je pro přijetí na fakultu nutné složit také přijímací zkoušku z druhého oboru.

Přijímací zkouška se koná tradičně v budově fakulty na ulici Magdaleny Rettigové 4 v Praze, je však dobré si to na pozvánce (kterou mimochodem nezapomeň vzít sebou!) hlídat.


Prominutí přijímací zkoušky

Je možné požádat o prominutí přijímací zkoušky, a to s certifikátem či osvědčením ne starším než dva roky, na úrovni FCE (známka A), CAE či CPE (jakákoliv známka), IELTS (5,5 bodů), TOEFL (72 bodů) a jejich ekvivalentům. V případě jiných certifikátů doporučujeme kontaktovat paní Mgr. Ivanu Jančovičovou (ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz), zástupkyni vedoucího katedry, s individuálními dotazy.

Žádost musí být podána v listinné podobě s přiloženou kopii certifikátu nejpozději do 28. 2. 2017. Je možné certifikát doložit až do 31. 5., jestli se na něj chystáš až po únoru, ale žádost stejně musíš podat do 28.2.


Přípravný kurz

Katedra každoročně organizuje přípravný kurz k přijímačkám. Probíhá během jara, vždy v sobotu, a to pětkrát po pěti hodinách. Cena kurzu je 3500,- Kč. Informace ke kurzu budou zveřejněny na stránkách katedry - www.webkajl.pedf.cuni.cz.


Šance na přijetí

V akademickém roku 2016/2017 byl přijat následovný počet uchazečů (poměr přijati/přihlášeni)

  • AJ - ČJ: 30/206
  • AJ - FJ: 25/90
  • AJ - HV: 14/45
  • AJ - IT: 21/62
  • AJ - M: 29/48
  • AJ - NJ: 24/78
  • AJ - PG: 20/239
  • AJ - RJ: 26/72
  • AJ - ZSV: 31/168

Počet přijatých vždy záleží na počtu a výsledku přihlášených, proto těžko říct, jaká minimální bodová úspěšnost je v testu nutná. Obecně platí, že uchazeči s alespoň 34-35 body mají místo takřka jisté.