Souborná zkouška z lingvistiky

Tato souborná zkouška trvá čtyři hodiny čistého času a co do režimu bývá výrazně formálnější než souborná zkouška z literatury. Ještě před jejím začátkem studenti odevzdávají své mobilní telefony a tašky. U sebe si mohou nechat občerstvení, psací potřeby a kapesníčky (striktnost režimu záleží na vyučujícím, který hlídá v první etapě zkoušky).

Samotná zkouška se skládá z pěti dílčích testů (úvod do jazyka, morfologie, fonetika a fonologie, lexikologie, syntax). Na začátku zkoušky všichni studenti dostanou jeden z výše uvedených testů a po jeho odevzdání je jim vždy vydán další test. Testy se vydávají v předem stanoveném pořadí, student si tedy nemůže vybírat. Není však stanoven časový limit na jednotlivé testy, s časem si student hospodaří sám. Je tedy vhodné předem si celkové čtyři hodiny rozpočítat na pět testů. Dobré je přitom myslet na to, že ke konci zkoušky začne být student unaven, že některé disciplíny mu sednou více, jiné méně. Vhodné je myslet i na čas využitý k odchodu na toaletu. Odejít z místnosti je možné vždy po odevzdání jednoho testu (a před vydáním následujícího testu). Na toaletu smí v daný moment odejít vždy jen jeden ze studentů, proto je dobré vhodně si svou pauzu naplánovat a na toaletě se zbytečně dlouho nezdržovat, neboť tím neokrádáte o čas pouze sebe, ale i své spolužáky.

Po odevzdání dílčích testů se k nim student již nemůže vrátit, proto si dobře promyslete, jestli už jste do daného testu opravdu napsali všechno, co jste chtěli. Po odevzdání posledního testu smí student místnost opustit (nezapomenout telefon a tašku!).

Jednotlivé testy vypadají stejně jako dílčí zkoušky z daných předmětů (náročnost bývá podobná, občas dokonce nižší). Každý dílčí test má zhruba jeden list A4 potištěný z obou stran. Časový limit je dostatečný i pro pomalejší pisálky.

Úspěšně zkoušku složíte, pokud vám součet bodů ze všech testů dá dohromady alespoň 65% z celkového počtu bodů. I kdyby se vám tedy jeden test hodně nepovedl, nemusí to nutně znamenat, že jste u zkoušky neuspěli. Každá část souborné zkoušky je hodnocena stejným počtem bodů (tedy 20% z celkového počtu). Už u přípravy na lingvistickou souborku vřele doporučuji zaměřit se na disciplíny, kterým rozumíte (a kde si tedy můžete nahnat body a vyvážit tak neúspěch v jiných disciplínách).