Souborná zkouška z literatury

Souborná zkouška z literatury se skládá ze tří částí (tří krátkých esejí). První z nich je literárněhistorická kompozice z britské literatury (200 slov), druhá literárněhistorická kompozice z americké literatury (200 slov) a třetí esej na dílo z britské literatury (500 slov). Celkový čas na vypracování všech tří esejí jsou čtyři hodiny, student si čas může rozplánovat dle vlastního uvážení. K dispozici jsou pouze fakultní výkladové slovníky.

Hned na začátku zkoušky každý student obdrží zadání A a zadání B. V každém zadání jsou uvedeny tři dílčí úkoly (viz výše). Student si může libovolně vybrat, jaké zadání bude vypracovávat, ale nesmí zadání kombinovat. Není tedy povoleno vybrat si jeden úkol ze zadání A a druhý ze zadání B.

Na webu katedry jsou zveřejněna témata k první a druhé části souborky. Vřele doporučuji vypracovat si eseje k těmto dvěma úkolům doma předem. Není totiž zrovna jednoduché vmáčknout do 200 slov celé jedno období/směr. Nicméně dejte si pozor na to, že se zadání může u souborky lehce pozměnit. Na webu katedry je rovněž zveřejněn seznam děl, která se mohou objevit u třetího úkolu. Žádný konkrétní seznam otázek ke třetímu úkolu neexistuje, ale často se tam objevují obdoby témat esejí, které studenti psali v jednotlivých literárních předmětech (nelze na to však spoléhat!). U zadání třetího úkolu při souborné zkoušce dostanete i úryvek z daného díla, v němž můžete hledat inspiraci pro splnění úkolu. Pokud však dané dílo předem dobře neznáte, bude se vám tato část souborky psát hodně špatně.

Na toaletu smí student odejít ve chvíli, kdy odevzdá první dva úkoly (tedy obě literárněhistorické kompozice). Po odevzdání třetí části může student opustit místnost, a to ještě před uplynutím časového limitu.

Ke splnění zkoušky je potřeba získat minimálně hodnocení C (3) u každé z dílčích částí zkoušky. Pokud bude jakýkoli z úkolů hodnocen známkou F (4), student musí celou soubornou zkoušku opakovat při příštím termínu.